Ur Fri Köpenskap vecka 43 2004Text: H-G Larsson

Värmer upp för
Jämtlands första Forum

Om en vecka öppnar Jämtlands första Coop Forum i Lillänge utanför Östersund. Stormarknaden tillhör Konsum Jämtland, men har tecknat ett samarbetsavtal med Coop Sverige och följer Coop Forums centrala koncept.

Lillänge kommer att bli Östersunds första volymhandelsplats med totalt 19000 kvadratmeter butiksyta.
   – Vår andel av den ytan är 6500 kvadratmeter, varav 4700 är försäljningsyta, berättar stormarknadschefen Patrick Sjölund.
   – Och vi kan erbjuda kunderna 800 parkeringsplatser.
   Utöver Coop Forum kommer där att finnas 10 andra hyresgäster, däribland OnOff, Cool Möbler, Rusta Flügger Färg, Systembolaget och Team Sportia.
   Diskussioner om ett externhandelsområde i Jämtland har pågått länge. Östersunds grannkommun Krokom hade ett tag planer på något som skulle kallas Storsjötornet, men fick inte dessa planer godkända av regeringen.
   – Det har varit en resa på runt 15 år. Redan på 80-talet diskuterades en volymhandelsplats i Jämtland, säger Patrick Sjölund.
   – Men sedan gick luften ur ekonomin och planerna dog. Det lossnade sedan så småningom när Skanska gick in och tog över projektet.
   Många kommuner, som Östersund, har tidigare haft strikta regler för handelsetableringar utanför stadskärnan, för att skydda de lokala aktörerna. Nya köpmönster har dock gjort att Östersund och andra kommuner släppt på dessa restriktioner.
   Förra året tog KF Fastigheter och Konsum Jämtland över ägandet från Skanska. För kooperationen är detta en strategisk marknadsplats och ambitionen har varit att fylla Lillänge med volymhandelskedjor som idag inte finns representerade i kommunen.
   Handelsplatsen är strategiskt placerad intill E14 vid den södra infarten till Östersund, ungefär 3 kilometer från stadens centrum. Varje dygn passerar här cirka 10400 fordon.
   – Vi ligger intill ett industriområde och redan idag är det alltså många som dagligen rör sig här omkring, säger Patrick Sjölund.
   Coop Forum Östersunds försäljningsyta är knappt 5000 kvadratmeter, vilket kan jämföras med de 13000 kvadratmeter som finns i den nyligen öppnade Coop Forum Värmdö utanför Stockholm.
   Den relativt lilla ytan innebär att stormarknaden i Östersund inte kommer att ha ett fullt Coop Forum-sortiment.
   – Maten är förstås det som dominerar vår verksamhet, säger Patrick Sjölund.
   – Kläder kommer vi inte att ha, förutom strumpor och underkläder.
   I inledningsskedet kommer det inte heller att finnas någon byggmarknad, även om man på sikt hoppas på att kunna öppna en sådan.
   Någon avdelning för radio/Tv blir det inte, men däremot ska stormarknaden alltid ha aktiviteter på olika apparater.
   För Coop Forum gäller att den senaste öppnade stormarknaden också ska vara den modernaste. Så kommer stormarknaden till exempel att vara självförsörjande vad gäller värme.
   – Vi har en koldioxidanläggning, som producerar kyla till våra frys- och kyldiskar. Den överskottsvärme som alstras då använder vi till att värma upp stormarknaden, berättar Patrick Sjölund.
   – Bland annat har vi rör som sprutar ut varmluft i golvnivå runt kylar och frysar, så att kunderna inte ska frysa om fötterna.
   Anläggningen har redan före öppningen blivit uppmärksammad och man har haft ett antal studiebesök som velat syna systemet.
   – Vi har också Pricers elektroniska hyllkantsetiketter och drag igång självbetalningssystemet ShopExpress vid öppningen, säger Patrick Sjölund.
   Etableringen av Coop Forum har inneburit att tre Konsumbutiker i Östersund under året har lagts ner. Alla i personalen i dessa butiker finns dock med bland stormarknadens 76 anställda.© H-G Larsson Information AB och respektive fotograf.
E-mail till H-G Larsson Information AB
hans-gunnar.larsson@telia.com

Tillbaka till artikelindex Andra publikationer

Tillbaka till startsidan