Obs! Västerås nyöppnar
efter stor ombyggnad
Prickard spikar

Västerås breda gångar
Ombyggnaden innebar en utökning av stormarknaden med 700 kvadratmeter, den nya ytan har till stor del använts till att göra bredare gångar, tillsammans med den nya belysningen har det skapat en ljus och trevlig stormarknad där man hittar lätt.
   – De nya gångarna bildar på ett naturligt sätt ett stråk som leder kunderna rakt igenom hela stormarknaden, säger Sven Liwh.

I Västerås är konkurrensen mellan de olika detaljhandelskedjorna knivskarp. För att klara av att vara ledande här krävs både entusiasm och uthållighet. Det har aldrig saknats på Obs! Stormarknaden i Västerås.
    Obs! Västerås är den stormarknad i kedjan som funnits längst på en och samma plats. För att bli ännu mer attraktiva för de kräsna Västerås kunderna har nu Obs! Västerås genomgått en omfattande ansiktslyftning.

Klockan 09:30 den 8 maj slogs portarna upp till den nya uppfräschade Obs! Stormarknaden i Västerås. Att det var premiärdag kunde ingen ta miste på, i entrén möttes kunderna av blomsterutdelare som gav de första kunderna vackra orkidéer och på det nybyggda entrétorget spelade Västerås ungdomsmusikkår.
   Totalt har 28 miljoner kronor investerats i ombyggnaden som tagit 4 månader, på Obs! Västerås är man mycket nöjda med resultatet.
   – Gensvaret har varit mycket positivt från högsta ledning till äldsta medlem, säger Sven Liwh, säljledare på Obs! Västerås.

Omfattande ombyggnad

Under 4 månader har hela stormarknaden genomgått en omfattande ansiktslyftning som bland annat inneburit att man fått en utökad säljyta med 700 kvadratmeter nya golv, nytt sprinkler-system, bredare gångar och ny inredning.
   Även grannen, Obs! Interiör, som delar entré med Obs!, har passat på att fräscha upp och förnya, sammantaget har resultatet blivit en ny, mycket ljus och luftig stormarknad.
   Från början var nypremiären planerad till påsk, men ombyggnaden drog tyvärr ut lite på tiden.
   – Med tanke på det omfattande ombyggnadsarbetet, där vi rivit upp såväl golv som tak, så tycker vi ändå att ombyggnaden gått både fort och smidigt.

Rymd och ljus

Den nya ytan har till stor del använts för att bredda gångarna och på så sätt ge hela stormarknaden ett ljusare och mer lättöverskådligt intryck. Den nya högre inredningen har också bidragit till att det varit möjligt att utöka den fria golvytan.
   – Efter ombyggnaden är stormarknaden uppbyggd på ett sätt som gör att kunden leds på ett naturligt sätt genom stormarknaden via två huvudstråk, berättar Sven Liwh.
   – Genom att vi flyttat entrén till Trädgårdsmarknaden lite så är det nu faktiskt möjligt att ställa sig i ena änden av stormarknaden och se rakt igenom till andra sidan. Även "avstickarna" från huvudgången har blivit bredare, vilket gör att det blivit lätt att ta sig fram och hitta i hela stormarknaden.

Utökat sortiment

Delar av den nya ytan har också utnyttjats till att ge plats åt nya varugrupper som hemtextil, husgeråd och armatur samt till att bygga ett nytt och större torg för Frukt & Grönt.
   – Frukt & Grönt låg förut lite i skymundan längst in i ett hörn och trängdes med tomglasåterlämningen, berättar Sven Liwh.
   – Efter ombyggnaden har torget fått en central och väl tilltagen placering mellan de två stora huvudstråken. Tomglasen har fått flytta ut utanför själva stormarknaden till ett nybyggt litet hus där man kan lämna alla typer av glas och burkar.

 

Västerås livsmedel
Efter ombyggnaden ligger Frukt & Grönt torget härligt välkomnande mitt i stormarknaden, på premiärdagen var det lockande välfyllt med vårens primörer.

   – Det blir bättre både för kunderna och oss, kunderna får ett nytt fräschare utrymme och vi får en enklare och rationellare hantering av returglasen.

Goda grannar

– Vad det gäller de nya varugrupperna armatur och textil kommer vi att få hård konkurrens inom de egna väggarna av Interiör, men vi ser inte det som någon nackdel, menar Sven Liwh.

   – Vad det gäller de nya varugrupperna armatur och textil kommer vi att få hård konkurrens inom de egna väggarna av Interiör, men vi ser inte det som någon nackdel, menar Sven Liwh.
   – Tvärtom, vi är mycket glada över att ha Interiör till grannar.
   – Vi tror att det kan gynna både oss och dem att kunden vet att de kan finna två bra inköpsställen för exempelvis armaturer här under samma tak.
   – Det gör att kunden kommer att åka till oss och handla istället för till någon annan konkurrent utanför centrumet, som exempelvis Ikea.

Öppningserbjudanden

Under premiärdagarna gick stormarknaden ut med två jätte annonser i Vestmanlands läns tidning. I annonsen var varje avdelning representerad med minst ett kanonerbjudande. Skoavdelningens erbjudande om dampumps för 49:90 paret var så uppskattat att det till och med blev kö inne på avdelningen!
   – Försäljningen för premiärdagarna (torsdag-söndag) blev ungefär som budgeterat, vilket vi är mycket nöjda med, säger Sven Liwh.

Barnvänlig stormarknad

Vid ombyggnaden fick även de allra minsta kunderna något nytt att gotta sig åt. Direkt invid entrén har man byggt ett bollhav och ett lekrum där barnen kan skoja och leka medan mamma och pappa ägnar sig åt familjens inköp.
   En annan nyhet på stormarknaden är snabbmat kedjan Korv & Co som nu också etablerat sig i Västerås. Något som säkert även det tilltalar de yngsta kunderna.
   – När vi gjorde utbyggnaden för vår returglashantering passade vi också på att göra plats för snabbmatskedjan, säger Sven Liwh.
   Den gamla restaurangen har även den genomgått stora förändringar och har efter ombyggnaden återuppstått som Stenby Värdshus med ombonad miljö och trivsamma små loppmarknadsfynd som dekoration.
   Allt sammantaget har veteranen Obs! Västerås fått en rejäl ansiktslyftning och går nu vidare i matchen mot sina konkurrenter med förnyade krafter.

Västerås freon
På Obs! Västerås har man ett stort intresse för miljöfrågor och ett högt medvetande bland personalen. Vid ombyggnaden passade man naturligtvis på att byta ut det miljöfarliga freonet i kyldiskarna till ett mer miljövänligt köldmedium.

 

© H-G Larsson Information AB och respektive fotograf.
E-mail till H-G Larsson Information AB
hans-gunnar.larsson@telia.com

Tillbaka till artikelindex Obs! Pressen

Tillbaka till startsidan